Kwaliteit


Onze leverancier hecht grote waarde aan de kwaliteit van producten en diensten. De hoogwaardige kwaliteit wordt geborgd door een gedegen en doordacht kwaliteitssysteem, dat voldoet aan de nationale en internationale eisen, getuige de certificaten voor IFS, op “higher level”; BRC, op A en B Niveau en de procescertificaten voor het veredelen en verpakken van halfharde kaas én het geconditioneerde transport van hele en verpakte kaas.

 

 

Samen met kwaliteitsbewaking is ook kwaliteitsverbetering een voortdurend proces dat centraal staat binnen het kwaliteitssysteem. De kwaliteit van processen en producten wordt continu gevolgd en - indien uit deze monitoring blijkt dat er verbeteringen mogelijk zijn - worden verbetermodellen gehanteerd om de kwaliteit op de langere termijn verder te verhogen.

Hygiëne


Kaas is een levensmiddel en de verkoop ervan moet daarom gebeuren volgens wettelijke hygiënevoorschriften.

De Warenwet Hygiëne voor Levensmiddelen bepaalt dat ondernemingen die levensmiddelen bereiden, bewerken of verhandelen verplicht zijn om een HACCP- kwaliteitswaarborgsysteem te volgen:

‘HA’ staat voor Hazard Analysis of gevarenanalyse.

‘CCP’ staat voor Critical Control Point of kritische punten in het bedrijfsproces waar het mis kan gaan.

 

Het Productschap Zuivel (nu ZuivelNL) heeft een hygiënecode voor de kleinschalige detailhandel in zuivel opgesteld.

 

Vanzelfsprekend besteden wij veel zorg en aandacht aan de hygiënecode. 

Tevens hebben wij zelf een checklist voor in onze winkel opgesteld en volgen deze nauwkeurig.